سایت در حال به روز رسانی و تغییر است

جزوه

نوشته شده توسط Super User. Posted in دانشجویان

جزوه ها

 


یک
، امنیت شبکه، کارشناسی، هشت هفته اول، دانلود

 

دو، امنیت شبکه، کارشناسی، هشت هفتۀ دوم، دانلود

 

سه، امنیت مبادلات بانکی، ارشد، دانلود

 

چهار، مسیریابی در شبکه ها، کارشناسی سخت افزار، دانلود

 

پنج، مهندسی اینترنت، کارشناسی، دانلود

 

شش، برنامه سازی به زبان سی، کارشناسی، دانلود

 

هفت، شبکه های بی سیم و سیار، ارشد، دانلود

 

هشت، سیستم عامل، کارشناسی، دانلود اسلاید خلاصه فصل اول، دانلود اسلاید خلاصه فصل دوم، دانلود اسلاید خلاصه فصل سوم،دانلود اسلاید خلاصه فصل چهارم، دانلود اسلاید خلاصه فصل پنجم، دانلود اسلاید خلاصه فصل ششم، دانلود اسلاید خلاصه فصل هفتم، دانلود اسلاید خلاصه فصل هشتم

          فایل پروژه اول، فایل پروژه دوم، فایل پروژه سوم، فایل پروژه چهارم

          نمونه پروژه از ترم های قبل: مینی پروژه یک، مینی پروژه دو،