سایت در حال به روز رسانی و تغییر است

تماس ها

تماس با من

سایر اطلاعات

كارشناس مهندسي كامپيوتر، نرم افزار
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر، سخت افزار
دکترای مهندسی فناوری اطلاعات، گرایش مهندسی شبکه های کامپیوتری
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد، واحد تهران شرق

 Google Scholar: Nastooh Taheri Javan

رایانامه ها:

va_nastooh@yahoo.com
nastooh@ieee.org
nastooh@aut.ac.ir