سایت در حال به روز رسانی و تغییر است

مقاله ها

تحقیق

نوشته شده توسط Super User. Posted in فعالیت ها

 

برخي از فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي

 

افزايش تحمل پذيري خطا در شبكه هاي Ad Hoc با استفاده از مسيريابي چند مسيري

  • مركز تحقيقات مخابرات ايران(ITRC) در سالهاي 1384 و 1385

 

بررسي و ارزيابي ديواره هاي آتش موجود جهت بكار گيري در داخل كشور

  •  پژوهشكدة امنيت اطلاعات و ارتباطات، 1386

 

ارائه ي يك متدولوژي جهت ارزيابي و رتبه بندي ديواره هاي آتش توليد داخل کشور

  • پژوهشكدة امنيت اطلاعات و ارتباطات، 1387 تا 1389

 

افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم، با استفاده از کاهش مصرف انرژی هنگام جمع آوری داده ها

  • طرح پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی، 1389

 

توزیع بار و مصرف انرژی در شبکه های سیار موردی

  • طرح پيوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی، 1390

 

بهبود کیفیت ارسال ویدئو در شبکه های سیار موردی

  • طرح پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی، 1391